Đoàn thể phòng ban

THÔNG BÁO HỌP CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG THÁNG 6/2016

Admin Tran Phu

Kính mời Ban Chấp hành Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn họp Công đoàn mở rộng vào lúc 10g sáng thứ hai ngày 20/06/2016. Quý thầy cô vui lòng có mặt đúng giờ.