Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO VỀ KIỂM TRA NGUYỆN VỌNG TRÊN WEB BỘ GD-ĐT

Administrator

CÁC EM VÀO WEB BỘ GIÁO DỤC KIỂM TRA LẠI NGUYỆN VỌNG ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI CHƯA, BẠN NÀO ĐÃ ĐỔI NGUYỆN VỌNG BẰNG PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MÀ CHƯA CÓ TÊN BÁO GẤP TRƯỚC 17G NGÀY 30/7/2018 ĐỂ KIỂM TRA LẠI.