Thông tin - Tin tức

THỜI GIAN NỘP FILE ĐIỂM ĐỢT 1 HK1 NĂM HỌC 2014-2015

THỜI GIAN NỘP FILE ĐIỂM ĐỢT 1 HK1 NĂM HỌC 2014-2015

Admin Tran Phu

Theo lịch công tác hạn chót nộp file điểm đợt 1 HK 1 của các môn là ngày 16/10/2014. Email nộp điểm: [email protected] (Khi gửi xong thầy cô sẽ nhận được 1 email tự động trả lời trong vòng 5 phút). Thầy cô vui lòng hoàn tất đúng thời gian quy định.