Thông tin - Tin tức

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014

Admin Tran Phu

Theo lịch công tác của nhà trường quý thầy cô sẽ nộp điểm đợt 2 từ ngày 25/11 đến 28/11. Để phát phiếu liên lạc cho PHHS đúng thời gian, quý thầy cô vui lòng nộp điểm đúng hạn.