Thông tin - Tin tức

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM ĐỢT 2 - HK 1 NĂM HỌC 2014-2015

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM ĐỢT 2 - HK 1 NĂM HỌC 2014-2015

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Theo lịch công tác của nhà trường hạn chót nộp điểm các bộ môn là 26/11/2014.  Để kịp thời nhận xét và trả phiếu liên lạc cho PHHS, thầy cô vui lòng nộp điểm đúng hạn quy định.

                                                                                                                                                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU