Thông báo

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM CÁC MÔN HỌC - HỌC KỲ 1

THỜI GIAN NỘP ĐIỂM CÁC MÔN HỌC - HỌC KỲ 1

Administrator

- Theo kế hoạch của nhà trường các môn không kiểm tra tập trung (Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công dân, Công nghệ...) sẽ nộp điểm từ ngày 23/12 đến 28/12/2013

- Các môn kiểm tra tập trung sẽ nộp điểm từ ngày 30/12/2013 đến 4/1/2014.

* Lưu ý: Các thầy cô nhập đủ các cột điểm quy định vào cùng một file excel và gửi vào địa chỉ: [email protected]. Nếu thiếu bất kỳ cột điểm nào thầy cô sẽ tự chịu trách nhiệm.

                                                                                                                     P. QLĐ