Thông tin - Tin tức

THỜI GIAN CÔNG BỐ DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

(V/v công bố danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017)

Danh sách lớp 10 năm học 2016 - 2017 sẽ được niêm yết tại sảnh trường vào ngày 4/8/2016. Kính mời qúy phụ huynh vào trường để xem danh sách của học sinh.