Thông tin - Tin tức

Tham dự Lễ Phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Dự Lễ Phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 lúc 6:30, ngày 09/9/2019 (Thứ hai) tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Số 131, đường Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM