Thông tin - Tin tức

Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình "Giáo dục và Truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học" và tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2019 lúc 7:30, ngày 6/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&am

Admin Tran Phu
Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 7:30, ngày 6/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.