Thông tin - Tin tức

Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình "Giáo dục và Truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học" và tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2019 lúc 13:30, ngày 06/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&

Admin Tran Phu
Đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; cao đẳng, trung cấp và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 13:30, ngày 06/8/2019 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.