Thông tin - Tin tức

Tham dự Hội nghị “Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019”. - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông bán trú;- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở bán trú;- Hiệu trưởng các trường Tiểu học bán trú.