Thông tin - Tin tức

Tham dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:-Đại diện lãnh đạo phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;-Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;-Đại diện lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; -Đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm GDNN-GDTX; -Đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.