Thông tin - Tin tức

Tập huấn dạy nghề môn Nhiếp ảnh năm 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi : 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

 

Công văn về tập huấn dạy Nghề Nhiếp ảnh năm 2019 (nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)