Thông tin - Tin tức

Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non

Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” tại trường mầm non Thành phố, ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019.

Thành phần tham dự:

- Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ -  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

        -Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận - huyện; 

+ Ban chất lượng GDMN Thành phố;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

Một số hình ảnh: