Thông tin - Tin tức

Tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học - Phòng Tiểu Học

Tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học - Phòng Tiểu Học

Admin Tran Phu
Tập huấn công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè 2019 cấp tiểu học; ngày 25/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn với nội dung "công tác chỉ đạo và quản lý giảng dạy tiếng Anh trong trường tiểu học" tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4 cho các cán bộ là Lãnh đạo, chuyên viên tiếng Anh của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phó hiệu trưởng tiểu học quản lý chuyên môn tiếng Anh và các trung tâm ngoại ngữ có đưa giáo viên bản ngữ vào tham gia giảng dạy tại trường tiểu học.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn: