Thông tin - Tin tức

Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu
Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)