Thông tin - Tin tức

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc Giáo dục Trung học - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Đại biểu dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc Giáo dục Trung học có thể tải tài liệu TẠI ĐÂY

Các đơn vị có thể tham gia góp ý cho Hội nghị Giáo dục Trung học ở biểu mẫu dưới đây