Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về thời gian, nội dung thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng thông báo đến các đơn vị về triển khai Hội thi “Trường học Xanh” năm 2019 – 2020 thành công tốt đẹp.