Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thủ trưởng đơn vị tạm dừng tổ chức Hội thi xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thủ trưởng đơn vị tạm dừng tổ chức Hội thi xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2019 – 2020