Thông tin - Tin tức

Quyết định thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Quyết định số 874/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/4/2019 về thành lập các Hội đồng Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019.

Danh sách các Hội đồng coi thi.

(Nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)