Thông tin - Tin tức

Quỹ Lương Văn Can về trao học bổng cho học sinh xuất sắc. - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Quỹ Lương Văn Can đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc để trao học bổng (năm học 2019-2020) dành cho các học sinh ưu tú, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa.