Thông báo

PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA 2016

PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA 2016

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

V/V chấm phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia

 

Trường THPT Trần Phú thông báo đến các em học sinh khối 12 năm học 2015 – 2016

muốn phúc khảo bài thi THPT QG thì liên hệ nhận mẫu đơn tại phòng Học vụ hoặc

download tại địa chỉ: http://quantri.hcm.edu.vn//Data/hcmedu/khaothi/Attachments/Thongbao/Thang%2072016/

Don_PK_TN_2016.pdf

Hạn chót nộp đơn phúc khảo về phòng Học vụ là ngày thứ tư (27/7/2016).