Tổ bộ môn

NÔI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

NÔI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

MÔN VẬT LÝ

 

KHỐI 10

LÝ THUYẾT : Chương 1, 2, 3

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động biến đổi đều (Ban B, D bỏ)

2)      Rơi tự do

3)      Định luật 2 Newton

4)      Cân bằng của chất điểm

5)      Quy tắc momen

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Chương 1, 2, 3

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Định luật Coulomb

2)      Xác định E tổng hợp

3)      Công của lực điện hiệu điện thế  (B, D bỏ)

4)      Công suất điện năng

5)      Mạch kín chứa nguồn, bộ điện trở, vôn kế, am pe kế, tụ điện, đèn, bình điện phân (ban B, D không tụ, không đèn)

KHỐI 12:

Kiến thức giới hạn trong 3 chương 1, 2, 3

 

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng

Dao động điều hòa

4

3

2

Tổng hợp dao động

2

1

1

Sóng

2

1

1

Giao thoa

1

1

1

Sóng dừng

1

1

1

Sóng âm

3

2

1

Điện xoay chiều

5

3

3

Tổng

18

12

10