Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Phan Thanh Tieng

 

KHỐI 10 (ban A, A1)

LÝ THUYẾT : Từ bài 1 đến hết bài hợp lực song song cùng chiều.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Sự rơi tự do mức độ biết.
 2. Lực đàn hồi mức độ hiểu
 3. Quy tắc momen lực mức độ vận dụng 1. (có cho khối lượng của thanh)
 4. Định luật II Newton có lực ma sát mức độ vận dụng 2. (có thể có lực xéo)

KHỐI 10 (ban B, D)

LÝ THUYẾT : Từ bài 1 đến hết bài hợp lực song song cùng chiều.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Sự rơi tự do mức độ biết.
 2. Lực đàn hồi mức độ hiểu
 3. Quy tắc momen lực mức độ vận dụng 1. (không cho khối lượng thanh)
 4. Định luật II Newton có lực ma sát mức độ vận dụng 2. (không cho lực xéo)

Phần chung : 7 điểm

Phần riêng khác nhau 2 bài toán cuối: 3 điểm

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Ba chương đầu : chương 1, chương 2, chương 3.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Biết: Định luật Coulomb
 2. Hiểu: Tính công của lực điện trường và điện thế và hiệu điện thế.
 3. Vận dụng 1: Xác định cường độ điện trường tổng hợp.
 4. Vận dụng 2: Định luật Ohm cho mạch kín có chứa nguồn, vôn kế, ampe kế, bình điện phân, đèn.

Ban A và A1: cho tối đa mạch có chứa 4 điện trở.

Ban B, D: tối đa 3 điện trở và không có đèn.

Phần chung : 7 điểm

Phần riêng khác nhau 2 bài toán cuối: 3 điểm

KHỐI 12:

Lý thuyết: Ba chương đầu

Trắc nghiệm: 24 câu

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Con lắc lò xo và dao động điều hòa

2

0

2

0

2

Tổng hợp dao động

2

0

1

0

3

Sóng cơ

1

0

1

0

4

Giao thoa

1

0

1

0

5

Sóng dừng

1

0

1

0

6

Sóng âm

1

0

1

0

7

Điện xoay chiều

8

0

1

0

 

TỔNG

16

0

8

0

 


 

 

KHỐI 12 B,D:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa+CLLX

4

0

0

0

2

Tổng hợp dao động

3

0

0

0

3

Sóng cơ

2

0

0

0

4

Giao thoa

2

0

0

0

5

Sóng dừng

2

0

0

0

6

Sóng âm

2

0

0

0

7

Điện xoay chiều

9

0

0

0

 

Tổng

24

0

0

0

 

 

Phần tự luận: 6 câu

Chương 1: 2 câu (0,5 điểm/ 1 câu)

Chương 2: 2 câu (0,75 điểm/ 1 câu)

Chương 3: 2 câu (0,75 điểm/ 1 câu)