Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN LÝ - NK:2016-2017

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN LÝ - NK:2016-2017

Phan Thanh Tieng

 

KHỐI 10: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài ngẫu lực.

BÀI TOÁN: gồm các dạng:

* Định luật II Newton có lực ma sát. Vật chuyển động trên đường ngang. (Biết)

* Chuyển động rơi tự do (Hiểu)

* Cân bằng của chất điểm (ban A) và quy tắc hợp lực song song cùng chiều (ban D) (hiểu)

* Quy tắc momen lực không có khối lượng thanh (ban D) và có khối lượng thanh (ban A). (vận dụng)

Phần chung: 7 điểm

Phần riêng : 3 điểm (khác nhau ở 2 bài toán cuối cùng)

 

KHỐI 11: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: 3 chương : I, II, III

BÀI TOÁN: gồm các dạng

* Định luật Coulomb (Biết)

* Xác định điện trường tổng hợp (Biết) (Tổng hợp 2 vectơ cùng phương hoặc vuông góc)

* Định luật Joule - Lenz. (Ban D). Công của lực điện, hiệu điện thế (ban A) (Vận dụng)

* Mạch kín chứa bộ nguồn, có 4 điện trở ngoài (bao gồm  đèn, bình điện phân), có ampe kế, có vôn kế.  (Ban A)

Mạch kín chứa bộ nguồn, có 3 điện trở ngoài (bao gồm bình điện phân, không có bóng đèn), có ampe kế, có vôn kế. Không mắc đoản mạch.  (Ban D)

 

KHỐI 12: TRẮC NGHIỆM

LÝ THUYẾT: học 3 chương: I, II, III

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LÝ 12

NIÊN HỌC 2016-2017

STT

Dạng toán

Câu biết

Câu hiểu

Câu

vận dụng 1

câu

vận dụng 2

1

Dao động điều hòa + con lắc lò xo

3

3

2

1

2

Tổng hợp dao động

2

1

1

0

3

Sóng

2

2

0

1

4

Giao thoa sóng

1

1

1

0

5

Sóng dừng

1

1

1

0

6

Sóng âm

2

1

1

0

7

Điện xoay chiều

5

3

2

2

 

Tổng cộng

16

12

8

4

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

BÙI THẾ KHƯƠNG