Tổ bộ môn

Nội dung ôn tập kiểm tra đợt 2 môn Lý

Phan Thanh Tieng

Trường THPT Trần Phú

             Tố Vật Lý

 

NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014

 

KHỐI 10: Ban cơ bản B và cơ bản D

Lý thuyết: toàn bộ chương II: Động lực học

Bài toán: gồm bốn dạng toán sau:

·       Định luật II Newton kết hợp với lực ma sát

·       Lực đàn hồi

·       Lực hấp dẫn

·       Chuyển động của vật bị ném ngang (chỉ áp dụng công thức để tính toán)

KHỐI 10: Ban cơ bản A và  ban A

Lý thuyết: toàn bộ chương II: Động lực học, cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực đồng quy. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Quy tắc momen lực.

Bài toán: gồm bốn dạng toán sau:

·       Định luật II Newton kết hợp với lực ma sát

·       Lực đàn hồi

·       Lực hướng tâm

·       Chuyển động của vật bị ném ngang (chỉ áp dụng công thức để tính toán)

KHỐI 11: Ban cơ bản A và  ban A

Lý thuyết: từ đầu chương II đến bài dòng điện trong chất điện phân

Bài toán: mạch kín chứa bộ nguồn, bộ điện trở, vôn kế, ampe kế, tụ điện, đèn.

KHỐI 11: Ban cơ bản B và cơ bản D

Lý thuyết: toàn bộ chương II

Bài toán: giống ban A nhưng  mức độ dễ hơn.

KHỐI 12:

Lý thuyết: từ bài giao thoa sóng đến dòng điện xoay chiều

Bài tập:

·       Giao thoa sóng

·       Sóng dừng

·       Sóng âm

·       Điện xoay chiều (tính U, I, R, L, C, P,  viết biểu thức u,i, không có toán cực trị)

 

 

 

Ma trận đề trắc nghiệm khối 12:

 

Biết

Hiểu

Vận dụng

Giao thoa

3

2

2

Sóng dừng

3

1

2

Sóng âm

4

2

1

Điện xoay chiều

5

2

3

Tổng cộng

15

7

8

 

Cấu trúc đề tự luận: Lớp 10 và 11

Lý thuyết: 3 câu hỏi và không có bài toán áp dụng (5 điểm)

Bài toán: 2 bài

Bài 1 (2 điểm) bao gồm:

1 điểm biết

1 điểm hiểu

Bài 2: (3 điểm) bao gồm

1 điểm hiểu

2 điểm vận dụng

 

TTCM

 

 

 

 

Bùi Thế Khương