Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Phan Thanh Tieng

 

KHỐI 10 (A, B, D chung)

LÝ THUYẾT : Từ định luật II Newton đến hết bài lực hướng tâm.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

  1. Định luật II Newton.
  2. Lực đàn hồi
  3. Lực ma sát.
  4. Lực hướng tâm.

KHỐI 11(A, B , D chung):

LÝ THUYẾT: Từ bài nguồn điện đến hết bài dòng điện trong kim loại.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

Định luật Ohm cho mạch kín chứa bộ nguồn, bộ điện trở, có vôn kế, ampe kế.

Một bài cho nhiều câu nhỏ.

 

KHỐI 12 A, B, D chung:

Lý thuyết: Từ bài sóng cơ đến mạch xoay chiều chỉ chứa 1 phần tử.

Trắc nghiệm: 30 câu

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Sóng cơ

3

2

0

0

2

Giao thoa

3

1

1

0

3

Sóng dừng

3

1

2

0

3

Sóng âm

3

2

1

0

4

Điện xoay chiều

3

3

2

0

 

Tổng

15

9

6

0