Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I



NĂM HỌC 2019 – 2020



MÔN VẬT LÝ



NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10 (A)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài tổng hợp và phân tích lực.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Sự rơi tự do (mức độ biết)
 2. Chuyển động tròn đều (mức độ hiểu)
 3. Chuyển động thẳng  đều (mức độ vận dụng 1)
 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều (mức độ vận dụng 2)

 

KHỐI 10 (B+D)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài tổng hợp và phân tích lực.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Sự rơi tự do (mức độ biết)
 2. Chuyển động tròn đều (mức độ hiểu)
 3. Chuyển động thẳng  đều (mức độ vận dụng 1)
 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều (mức độ vận dụng 2)

 

KHỐI 11(A):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài định luật Ôm cho toàn mạch.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Điện năng, công suất điện. (mức độ biết)
 2. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. (mức độ hiểu)
 3. Định luật Coulomb. (mức độ vận dụng 1)
 4. Xác định điện trường tổng hợp (mức độ vận dụng 2)

 

KHỐI 11(B+D): giống ban A nhưng mức độ dễ hơn

 

KHỐI 12 A, B, D chung:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

Trắc nghiệm: 28 câu

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

4

 

1

1

2

Con lắc lò xo

4

 

2

 

3

Con lắc đơn

2

 

1

 

3

Tổng hợp dao động

3

 

1

 

4

Sóng cơ

3

 

1

1

5

Giao thoa

2

 

1

1

 

Tổng

18

 

7

3

 

 

KHỐI 12 B,D:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

5

0

1

0

2

Con lắc lò xo

5

0

1

0

3

Con lắc đơn

2

0

1

0

3

Tổng hợp dao động

3

0

1

0

4

Sóng cơ

4

0

1

0

5

Giao thoa

3

0

1

0

 

Tổng

22

0

6

0

 

Tự luận: giống nhau cho cả 2 ban.

6 câu mức độ hiểu (mỗi câu 0,5 điểm)

Dao động điều hòa: 1

Con lắc lò xo: 1

Con lắc đơn: 1

Tổng hợp dao động: 1

Sóng cơ : 1

Giao thoa: 1