Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Phan Thanh Tieng

KHỐI 10 (A)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài tổng hợp và phân tích lực.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Chuyển động thẳng  đều
 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 3. Sự rơi tự do
 4. Chuyển động tròn đều

KHỐI 10 (B+D)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài tổng hợp và phân tích lực.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Chuyển động thẳng đều
 2. Chuyển động tròn đều  
 3. Rơi tự do
 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

KHỐI 11(A):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài định luật Ôm cho toàn mạch.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Định luật Coulomb.
 2. Tìm cường độ điện trường.
 3. Xác định điện trường tổng hợp
 4. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế.
 5. Điện năng, công suất điện.

KHỐI 11(B+D): giống ban A nhưng mức độ dễ hơn

 

KHỐI 12 A, B, D chung:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

Trắc nghiệm: 28 câu

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

4

 

1

1

2

Con lắc lò xo

4

 

1

 

3

Con lắc đơn

2

 

1

 

3

Tổng hợp dao động

3

 

1

 

4

Sóng cơ

3

 

1

1

5

Giao thoa

3

 

1

1

 

Tổng

19

 

6

3

 

Tự luận: 6 câu mức độ hiểu (mỗi câu 0,5 điểm)

Dao động điều hòa: 1

Con lắc lò xo: 1

Con lắc đơn: 1

Sóng cơ : 1

Giao thoa: 1