Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I MÔN LÝ (2020_2021)

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I MÔN LÝ (2020_2021)

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10 (BAN CƠ BẢN A)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài sai số của phép đo.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Chuyển động tròn đều (1)
 2. Sự rơi tự do (2)
 3. Chuyển động thẳng  đều (3)
 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều (4)

KHỐI 10 (BAN CƠ BẢN B VÀ D)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài sai số của phép đo.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Chuyển động tròn đều (1)
 2. Sự rơi tự do (2)
 3. Chuyển động thẳng  đều (3)
 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều (4)

KHỐI 11 (BAN CƠ BẢN A):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài điện năng và công suất điện.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Điện năng, công suất điện. (1)
 2. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. (2)
 3. Định luật Coulomb. (3)
 4. Xác định điện trường tổng hợp (4)

KHỐI 11 (BAN CƠ BẢN B VÀ D): giống ban A nhưng mức độ dễ hơn

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài điện năng và công suất điện.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Điện năng, công suất điện. (1)
 2. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế. (2)
 3. Định luật Coulomb. (3)
 4. Xác định điện trường tổng hợp (4)

Cấu trúc đề khối 10 và 11:

Phần chung (7,5 điểm)

A. Lý Thuyết (5 điểm, có 1 điểm vận dụng), gồm 4 câu

Câu 1 (1 điểm)

Câu 2 (1 điểm)

Câu 3 (1đ + 0,5 điểm vận dụng)

Câu 4 (1đ + 0,5 điểm vận dụng)

B. Toán

Bài 1: mức độ biết (1 điểm)

Bài 2: mức độ hiểu (1,5 điểm)

Phần riêng (2,5 điểm)

Ban A:

Bài 3: Vận dụng thấp (1,5 điểm).

Bài 4: Vận dụng cao (1 điểm)

Ban B, D:

Bài 3: Vận dụng thấp (1,5 điểm).

Bài 4: Vận dụng thấp (1 điểm)

KHỐI 12:

Lý thuyết: Kiến thức từ bài 1 đến hết bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Trắc nghiệm: (7 điểm) gồm 28 câu (thời gian làm bài 35 phút)

Tự luận: (3 điểm) gồm 6 câu toán (thời gian làm bài 15 phút)

 

MA TRẬN ĐỀ 12

 1. TRẮC NGHIỆM: (28 Câu)

STT

Kiến thức 12 ban A

Số câu

Biết

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

8

4

2

2

2

Con lắc lò xo (dao động ngang)

6

2

2

2

3

Con lắc đơn (không lực lạ, không thay đổi nhiệt độ)

3

2

1

 

4

Dao động tắt dần - dao động cưỡng bức - hiện tượng cộng hưởng.

3

3

 

 

5

Tổng hợp dao động

4

3

1

 

6

Sóng cơ

4

4

 

 

 

Tổng

28

18

6

4

 

 

STT

Kiến thức 12 B, D

Số câu

Biết

Vận dụng 1

1

Dao động điều hòa

8

4

4

2

Con lắc lò xo (dao động ngang)

6

2

4

3

Con lắc đơn (không lực lạ, không thay đổi nhiệt độ)

3

2

1

4

Dao động tắt dần - dao động cưỡng bức - hiện tượng cộng hưởng.

3

3

 

5

Tổng hợp dao động

4

3

1

6

Sóng cơ

4

4

 

 

Tổng

28

18

10

 

B. Tự luận: gồm 6 câu toán (thời gian làm bài 15 phút): 3 điểm chung

Câu 1: Dao động điều hòa (0,5 điểm)

Câu 2: Con lắc đơn (0,5 điểm)

Câu 3: Cộng hưởng (0,5 điểm)

Câu 4: Tổng hợp dao động (0,5 điểm)

Câu 5: Sóng cơ (0,5 điểm)

Câu 6: Con lắc lò xo (0,5 điểm).