Tổ Lý

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LÝ – NIÊN HỌC: 2020-2021.

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN LÝ – NIÊN HỌC: 2020-2021.

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT: Từ bài động lượng đến hết bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. (18 câu hỏi trong đề cương bỏ câu 16, 17.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Nguyên lý I nhiệt động lực học. (1)

Dạng 2: Các đẳng quá trình (2).

Dạng 3: Định luật bảo toàn cơ năng. (3)

Dạng 4: Định lý động năng. (4) Ban A: có mặt phẳng nghiêng, Ban B,D: chỉ có mặt phẳng ngang.

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Từ bài Từ thông đến hết bài kính thiên văn, bỏ ba bài: lực Lorentz, lăng kính và các tật của mắt. Câu hỏi trong đề cương từ câu 5 đến câu 26, bỏ các câu 7, 15, 16, 17, 19, 21, 22.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Cảm ứng điện từ. (1)

Dạng 2: Sự điều tiết của mắt. (2)

Dạng 3: Khúc xạ và phản xạ toàn phần. (3)

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính. (4) (cho dời vật, thấu kính hoặc màn, không cho công thức Bessell)

CẤU TRÚC ĐỀ: Tự luận – thời lượng 45 phút

PHẦN CHUNG: 7 điểm gồm

4 câu lý thuyết: 5 điểm

+ Câu 1: (1 điểm).

+ Câu 2: (1 điểm lý thuyết+0,5 điểm vận dụng).

+ Câu 3: (1 điểm).

+ Câu 4 (1 điểm lý thuyết+0,5 điểm vận dụng)

2 bài toán (2 điểm)

+ Câu 5: Bài toán dạng 1 (1 điểm).

+ Câu 6: Bài toán dạng 2 (1 điểm).

PHẦN RIÊNG CHO MỖI BAN: 3 điểm

* Ban A, A1:

+ Câu 7: toán vận dụng thấp (1,5 điểm).

+ Câu 8: toán vận dụng cao  (1,5 điểm)

* Ban B, D:

+ Câu 7: toán vận dụng thấp dạng 3 (1,5 điểm).

+ Câu 8: toán vận dụng thấp dạng 4 (1,5 điểm)

KHỐI 12:

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: (7 điểm) gồm 28 câu (20 câu biết, 8 câu vận dụng thấp).

Tự luận: (3 điểm) gồm 6 câu hiểu (mỗi câu nửa điểm).

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban tự nhiên A, A1: 4 mã đề 221, 222, 223, 224.

MA TRẬN ĐỀ: ban tự nhiên A, A1

Dạng câu hỏi

Số câu biết

Số câu vận dụng 1

Số câu Hiểu (tự luận)

Tán sắc ánh sáng

2

0

0

Giao thoa ánh sáng

2 (1 đơn sắc)

2 (2 đơn sắc)

1 (1 đơn sắc)

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

3

0

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

1

Mẫu nguyên tử Bo

2

1

1

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

3

2

1

Phản ứng hạt nhân

3

2

1

Phóng xạ

3

1

1

Tổng cộng

20

8

6

 

 

 

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban tự nhiên B, D: 4 mã đề 225, 226, 227, 228.

MA TRẬN ĐỀ: ban tự nhiên B, D

Dạng câu hỏi

Số câu biết

Số câu vận dụng 1

Số câu Hiểu (tự luận)

Tán sắc ánh sáng

2

0

0

Giao thoa ánh sáng

4 (1 đơn sắc)

0

1 (1 đơn sắc)

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

3

0

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

1

Mẫu nguyên tử Bo

3

0

1

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

5

0

1

Phản ứng hạt nhân

5

0

1

Phóng xạ

4

0

1

Tổng cộng

28

0

6

 

 

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban xã hội: 4 mã đề 229, 230, 231, 232.

MA TRẬN ĐỀ: ban xã hội.

Dạng câu hỏi

Số câu biết

Số câu vận dụng 1

Số câu hiểu khác ban A

 (tự luận)

Giao thoa ánh sáng

5 (1 đơn sắc)

0

1 (1 đơn sắc)

Quang điện ngoài

4

0

1

Mẫu nguyên tử Bo

5

0

1

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

5

0

1

Phản ứng hạt nhân

5

0

1

Phóng xạ

4

0

1

Tổng cộng

28

0

6