Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN LÝ ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN LÝ ĐỢT 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015

MÔN VẬT LÝ

 

I.                  KHỐI 10

·         BAN A, CƠ BẢN A:

Lý thuyết: chương 5 và chương 6

Bài toán: các đẳng quá trình, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, bài tập về nội năng, nguyên lý nhiệt động lực học. Vẽ đồ thị

·         BAN D:

Giống ban A nhưng không có bài tập về vẽ đồ thị

II.               KHỐI 11

·         BAN A, CƠ BẢN A:

Lý Thuyết: Từ bài tự cảm đến bài thấu kính mỏng

Bài toán: gồm 4 dạng

-          Dạng 1: Tính suất điện động tự cảm và tính độ tự cảm L

-          Dạng 2: Khúc xạ ánh sáng

-          Dạng 3: Phản xạ toàn phần

-          Dạng 4: Toán trên một thấu kính.

·         BAN D:

Giống ban A nhưng bài tập ở mức độ dễ hơn.

III.           KHỐI 12

·         Từ bài hiện tượng quang điện trong cho đến bài phản ứng hạt nhân.

Phân bố câu hỏi:

STT

Tên bài

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng

1

Hiện tưởng quang điện

3

2

0

2

Quang phát quang

2

0

0

3

Mẫu nguyên tử Bo

3

1

3

4

Laze

2

0

0

4

Cấu tạo hạt nhân

3

2

2

5

Phản ứng hạt nhân

2

2

3

Tổng cộng

15

7

8