Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ
Thời gian kiểm tra từ 20/4/2017 đến 25/4/2017

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II

Thời gian kiểm tra từ 20/4/2017  đến 25/4/2017

 

KHỐI 10:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài động lượng đến hết bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Công và công suất

Dạng 2: Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình.

Dạng 3: Nội năng – Nguyên lý I nhiệt động lực học. có sử dụng công thức  mà không cần chứng minh. Lưu ý dấu của A. Sinh công A<0, nhận công : A>0

Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng.

Cấu trúc đề: tự luận 4 câu.

 

KHỐI 11:

 

LÝ THUYẾT: Chương 4, 5, 6, 7 bỏ bài kính hiển vi và kính thiên văn.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Cảm ứng điện từ.

Dạng 2: Hiện tượng khúc xạ và phản xạ toàn phần.

Dạng 3: Kính lúp. (không tính độ bội giác khi ngắm chừng ở cực viễn và khi ngắm chừng ở cực cận, chỉ có ngắm chừng ở vô cực)

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính.

 

 

KHỐI 12:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài Tán sắc ánh sáng đến hết bài phản ứng nhiệt hạch.

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 30 phút.

Tự luận: 4 điểm tự luận gồm 4 câu hiểu, mỗi câu 0,5 điểm (2 điểm)

2 câu vận dụng (2 điểm); Mỗi câu 1 điểm.

 

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Ghi chú

Tán sắc

2

0

0

0

 

Giao thoa

1

0

3

0

 

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X

3

0

0

0

 

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

0

0

 

Mẫu nguyên tử Bo

2

0

1

0

 

Cấu tạo hạt nhân

2

0

2

0

 

Phản ứng hạt nhân

2

0

2

0

 

Phóng xạ

1

0

1

0

 

Tổng cộng

15

0

9

0