Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II - MÔN LÝ - NĂM HỌC 2017-2018

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II

Thời gian kiểm tra từ 19/4/2018  đến 24/4/2018

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT: Gồm 3 chương: Chương 4: các đọnh luật bảo toàn, chương 5: chất khí; chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Công và công suất (biết – chung cho các ban)

Dạng 2: Phương trình trạng thái (hiểu - chung cho các ban).

Dạng 3: Định luật bảo toàn cơ năng. (vận dụng thấp, khác nhau giữa ban A và ban B, D)

Dạng 4: Định lý động năng (Vận dụng cao, khác nhau giữa ban A và ban B, D)

Cấu trúc đề: tự luận -  thời lượng 45 phút.

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Từ bài Từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ đến hết bài mắt.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Các tật của mắt.

Dạng 2: Cảm ứng điện từ.

Dạng 3: Khúc xạ ánh sáng.

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính. (Ban B, D không cho Bessell, không cho vật dời, ảnh dời)

CẤU TRÚC ĐỀ: Tự luận – thời lượng 45 phút

KHỐI 12:

BAN TỰ NHIÊN: Lý thuyết và bài tập: Từ bài tán sắc ánh sáng đến hết bài phóng xạ.

BAN XÃ HỘI: Lý thuyết và bài tập: Tán sắc ánh sáng, Giao thoa ánh sáng, Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, Quang điện trong và quang điện ngoài, Cấu tạo hạt nhân và năng lượng liên kết.  

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 30 phút.

Tự luận: 6 bài toán (20 phút)

 

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Ghi chú

Tán sắc ánh sáng

2

0

0

0

 

Giao thoa ánh sáng

1

0

3

0

 

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

3

0

0

0

 

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

0

0

 

Mẫu nguyên tử Bo

2

0

1

0

 

Cấu tạo hạt nhân

2

0

2

0

 

Phản ứng hạt nhân

2

0

2

0

 

Phóng xạ

1

0

1

0

 

Tổng cộng

15

0

9

0

 

 

 

 

 

 

 

Phần tự luận:

  • Giao thoa: 1 bài hiểu
  • Mẫu nguyên tử Bo 1 câu hiểu
  • Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết : 1 câu
  • Phản ứng hạt nhân : 2 câu
  • Phóng xạ : 1 câu