Thông tin - Tin tức

NỘI DUNG GÓP Ý CHO ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2013-2014

NỘI DUNG GÓP Ý CHO ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2013-2014

Admin Tran Phu

 

1. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 2013 - 2014

 

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2013-2014

 

3. QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014