Thông tin - Tin tức

Nội dung cổ động và tuyên truyền cho Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXII năm 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

                 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

                 - Hiệu trưởng các trường THPT.

Công văn 748/GDĐT-TrH ngày 12/3/2019 Về nội dung cổ động và tuyên truyền cho Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXII năm 2019

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)