Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 - MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 - MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA  HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015

MÔN VẬT LÝ

 

I.                  KHỐI 10

Lý thuyết: từ bài động lượng đến bài sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài toán:

Công và công suất.

Định lý động năng.

Định luật bảo toàn cơ năng.

Các đẳng quá trình, phương trình trạng thái của khí lý tưởng,.

 

II.               KHỐI 11

Lý Thuyết: Từ bài từ trường đến hết bài kính lúp.

Bài toán: gồm 4 dạng

-         Dạng 1: Tính cảm ứng từ tổng hợp (dây dẫn thẳng)

-         Dạng 2: Toán trên một thấu kính

-         Dạng 3: Các tật của mắt

-         Dạng 4: Kính lúp.

III.           KHỐI 12

·        Từ bài mạch dao động LC cho đến bài phản ứng nhiệt hạch.

Phân bố câu hỏi:

STT

Tên bài

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng 1

Số câu vận dụng 2

1

Dao động điện từ

3

0

0

0

2

Tán sắc

2

0

0

0

3

Giao thoa

0

2

4

1

4

Quang điện trong, quang phát quang

2

0

0

0

5

Mẫu nguyên tử Bo

2

1

1

1

6

Cấu tạo hạt nhân.

2

2

2

1

7

Phản ứng hạt nhân

2

2

1

3

8

Phóng xạ

1

1

2

2

Tổng cộng

14

8

10

8