Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - 2013-2014

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - 2013-2014

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT: GỒM 4 CHƯƠNG

CHƯƠNG 4: Các định luật bảo toàn

CHƯƠNG 5: Chất khí

CHƯƠNG 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

CHƯƠNG 7: Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể

(Bỏ hai bài cuối: sự chuyển thể và độ ẩm không khí)

TOÁN: GỒM CÁC DẠNG:

+ Công – công suất

+ Định lý động năng

+ Định luật bảo toàn cơ năng

+ Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: GỒM 4 CHƯƠNG

CHƯƠNG 4: Từ trường

CHƯƠNG 5: Cảm ứng điện từ

CHƯƠNG 6: Khúc xạ ánh sáng

CHƯƠNG 7: Mắt – các quang cụ

TOÁN: GỒM CÁC DẠNG:

+ Cảm ứng điện từ

+ Toán trên một thấu kính

+ Các tật của mắt, kính lúp

+ Kính hiển vi, kính thiên văn