Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014. BỘ MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014. BỘ MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2013 – 2014

KHỐI 10: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: 3 chương : I, II, III

BÀI TOÁN: gồm các dạng:

-        Chuyển động thẳng biến đổi đều

-        Chuyển động rơi tự do

-        Định luật II Newton

-        Cân bằng của một chất điểm

-        Quy tắc momen lực

KHỐI 11: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: 3 chương : I, II, III

BÀI TOÁN: gồm các dạng

-        Định luật Coulomb

-        Xác định điện trường tổng hợp

-        Công của lực điện, hiệu điện thế

-        Mạch kín chứa bộ nguồn, bộ điện trở, ampe kế, vôn kế, tụ điện, bóng đèn, bình điện phân.

KHỐI 12: TRẮC NGHIỆM

LÝ THUYẾT: học 4 chương: I, II, III, IV

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LÝ 12:

 

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng

Dao động điều hòa + con lắc lò xo

4

3

2

Tổng hợp dao động

2

1

1

Sóng

2

1

1

Giao thoa sóng

1

1

1

Sóng dừng

1

1

1

Sóng âm

1

1

1

Dao động điện từ

2

1

0

Điện xoay chiều

5

3

3

Tổng cộng

18

12

10

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

BÙI THẾ KHƯƠNG