Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC KỲ II - NH 2013-2014
MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC KỲ II - NH 2013-2014 MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013-2014

MÔN VẬT LÝ

 

I.               KHỐI 10

·       BAN A, CƠ BẢN A:

Lý thuyết: chương 5 và chương 6

Bài toán: các đẳng quá trình, phương trình trạng thái của khí lý tưởng, bài tập về nội năng, nguyên lý nhiệt động lực học.

·       BAN D:

Giống ban A nhưng không có bài tập về vẽ đồ thị

II.            KHỐI 11

·       BAN A, CƠ BẢN A:

Lý Thuyết: Từ bài tự cảm đến bài thấu kính

Bài toán: gồm 4 dạng

-        Dạng 1: Tính suất điện động tự cảm và tính độ tự cảm L

-        Dạng 2: Khúc xạ ánh sáng

-        Dạng 3: Phản xạ toàn phần

-        Dạng 4: Toán trên một thấu kính.

·       BAN D:

Giống ban A nhưng bài tập ở mức độ dễ hơn.

III.        KHỐI 12

·       Từ bài hiện tượng quang điện trong cho đến bài phóng xạ

Phân bố câu hỏi:

STT

Tên bài

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng

1

Quang điện trong, quang phát quang

5

0

0

2

Mẫu nguyên tử Bo

2

2

1

3

Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết

2

3

3

4

Phản ứng hạt nhân

3

3

3

5

Phóng xạ

3

0

0

Tổng cộng

15

8

7