Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ I 
MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2015 – 2016

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2015 – 2016

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2015 – 2016

 

KHỐI 10: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài quy tắc momen lực

BÀI TOÁN: gồm các dạng:

-                      Định luật II Newton (Biết)

-                      Chuyển động rơi tự do (Biết)

-                      Cân bằng của một chất điểm chịu tác dụng của ba lực (Hiểu)

-                      Quy tắc momen lực (vận dụng)

Ban A có tính đến trọng lượng của thanh. Ban D bỏ qua trọng lượng thanh.

Phần chung: 7 điểm

Phần riêng : 3 điểm (khác nhau ở 2 bài toán cuối cùng)

KHỐI 11: TỰ LUẬN

LÝ THUYẾT: 3 chương : I, II, III

BÀI TOÁN: gồm các dạng

-                      Định luật Coulomb (Biết)

-                      Xác định điện trường tổng hợp (Hiểu) (Tổng hợp 2 vectơ cùng phương hoặc vuông góc)

-                      Điện năng, công suất điện. (Ban D). Công của lực điện, hiệu điện thế (ban A) (Vận dụng 1)

-                      Mạch kín chứa bộ nguồn, có 2 điện trở ngoài, có đèn, có bình điện phân, có ampe kế.  Tìm số chỉ của ampe kế và khối lượng của kim loại bám vào catot của bình điện phân. Ban A (Vận dụng 2)

-                      Mạch kín chứa bộ nguồn, có 2 điện trở ngoài, không có đèn, có bình điện phân, có ampe kế.  Tìm số chỉ của ampe kế và khối lượng của kim loại bám vào catot của bình điện phân. (Ban D) (Vận dụng 2)

KHỐI 12: TRẮC NGHIỆM

LÝ THUYẾT: học 3 chương: I, II, III (Bỏ bài con lắc đơn, bỏ bài dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng cơ, bỏ bài động cơ không đồng bộ, bỏ bài máy phát điện)

Bài con lắc lò xo chỉ cho dạng con lắc dao động theo phương ngang không ma sát.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LÝ 12:

STT

Dạng toán

Câu biết

Câu hiểu

Câu

vận dụng 1

câu

vận dụng 2

1

Dao động điều hòa + con lắc lò xo

3

3

1

2

2

Tổng hợp dao động

2

2

1

0

3

Sóng

2

2

0

0

4

Giao thoa sóng

1

1

1

0

5

Sóng dừng

1

1

1

0

6

Sóng âm

2

1

1

0

7

Điện xoay chiều

5

3

1

3

 

Tổng cộng

16

13

6

5

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

BÙI THẾ KHƯƠNG