Thông tin - Tin tức

NHẬN PHIẾU TRÚNG TUYỂN VÀ PHIẾU ĐIỂM ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2013

NHẬN PHIẾU TRÚNG TUYỂN VÀ PHIẾU ĐIỂM ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2013

Admin Tran Phu

 

 

Lưu ý:

Những em học sinh nào có điểm thi đại học từ 24đ trở lên (Không nhân hệ số) photo phiếu điểm và liên hệ với nhà trường để khen thưởng từ nay đến hết 30/8/2013