Thông tin - Tin tức

NHẬN GIẤY TRÚNG TUYỂN VÀ GIẤY BÁO ĐIỂM ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014

Admin Tran Phu

Đã có giấy báo nhập học và giấy báo điểm các trường CĐ và ĐH năm 2014. Học sinh liên hệ Phòng Học Vụ để nhận, khi đi học sinh mang theo Chứng minh nhân dân. Nếu phụ huynh đi nhận thì mang theo Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của phụ huynh, chứng minh nhân dân học sinh.