Thông tin - Tin tức

NHẮC LẠI: Về cung cấp thông tin liên lạc, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Còn nhiều đơn vị chưa hoàn thành việc điền mẫu thông tin, vui lòng cập nhật trước ngày 13/5/2019

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục đặc biệt trực thuộc quận/huyện

- Hiệu trưởng các trường THPT

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

 

Nhằm đảm bảo công tác thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

  1. Cung cấp thông tin danh bạ bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của thủ trưởng đơn vị và cán bộ chuyên trách liên lạc (trong trường hợp không liên lạc được với thủ trưởng đơn vị), bằng cách truy cập đường liên kết http://bit.ly/2GSy5xh và thực hiện theo điền biểu mẫu (form) theo yêu cầu.
  2. Thông tin liên lạc cần được cập nhật trước ngày 07/5/2019.
  3. Thủ trưởng đơn vị và cán bộ chuyên trách theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo, tin nhắn SMS đầu số hcm-edu và đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, đặc biệt là vào thời điểm từ nay đến hết thời gian của công tác thi và tuyển sinh các lớp đầu cấp.
  4. Mọi thông tin cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ anh Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0989.393.082, email: [email protected]/.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)