Thông tin - Tin tức

Nhắc lại Thông báo số 1 về Họp chuyên muôn Chương trình đồng diễn bài tập thể dục hưởng ứng lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thời gian họp chuyên môn Ngày chạy Olympic: 8 giờ 30 ngày 07/7/2020, tại khu E trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, số 320 Trần Bình Trọng, Quận 5