Thông tin - Tin tức

Nhắc lại Thông báo số 1 về Giải Festival Võ nhạc, Aerobic - Thể dục cổ động cấp thành phố năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Lưu ý các Đơn vị tham dự Festival Võ nhạc, Aerobic - Thể dục cổ động cấp Thành phố 2019 tham dự họp chuyên môn lúc 8h30, thứ ba ngày 8/01/2019 tại Công viên Văn hóa đầm Sen, Số 03 Đường Hòa Bình, Phường 03, Quận 11 TP.HCM.