Thông tin - Tin tức

Mời tham dự Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019; lúc 7:30; ngày 11/7/2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
- Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện;- Đại diện Ban Giám hiệu trường Tiểu học. (Đính kèm danh sách)Đến tham dự Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019; lúc 7:30; ngày 11/7/2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1