Thông tin - Tin tức

MẪU CHUẨN ĐỀ THI - ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

MẪU CHUẨN ĐỀ THI - ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Administrator

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Để thống nhất định dạng đề thi, thầy cô vui lòng download các biểu mẫu dưới đây để soạn đề:

1. Mẫu đề thi trắc nghiệm

2. Mẫu đề thi tự luận

3. Mẫu đáp án trắc nghiệm