Thông tin - Tin tức

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 - Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Admin Tran Phu
Luật này qui đinh về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài

Luật này qui đinh về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài

File thứ 1: luatdautu61signed_3122021154729.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập