Thông tin - Tin tức

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Admin Tran Phu

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch tập trung học sinh đầu năm học 2016 – 2017

 

-    Khối 12: 7g00 ngày 9/8/2016

-    Khối 11: 7g00 ngày 11/8/2016

-    Khối 10: 7g00 ngày 10/8/2016